Eldningssäsong – Hög tid att mäta radon!

Eldningssäsong – Hög tid att mäta radon!

november 6, 2019 Av av admin

Nu under höst och vinter är det hög tid att mäta radon. Eldningssäsongen pågår från 1 oktober till och med 30 april, och det är endast under denna tid på året som du kan mäta radon.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom en radonmätning. Strål­säker­hets­myndig­heten har tagit fram metodbeskrivningar för hur företag och du som privatperson kan göra radonmätningar i bostäder. Du kan enkelt köpa radonmätare via radon-mätning.se och mäta själv.

Hur mäter du radon?

Du kan enkelt beställa radonmätare via flera ackrediterade hemsidor. Det är ofta gratis att beställa mätdosor. Processen går till så att du följer anvisningarna om hur du sätter upp mätinstrumentet. Därefter låter du mätningen pågå under 2-3 månader. Du måste mäta i minst två månader, under eldningsperioden som pågår mellan 1 oktober – 30 april. Under tiden använder du huset som vanligt.

När mätningsperioden är över skickar du mätdosan tillsammans med protokollet till organisationen varifrån du beställde mätdosan. Resultatet kommer till din brevlåda inom ett par veckor.

Enkel process från beställning till resultat

1. Beställ mätdosor

Vissa kommuner kan hjälpa dig med att beställa mätdosor. Ta därför kontakt med din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Du kan även köpa radonmätare direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft och som du kan beställa mätdosor av.

2. Följ anvisningarna

Mät minst två rum i bostaden, samt på varje våningsplan. Mät inte i kök eller badrum.

3. Mät i 2-3 månader

Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir radonmätningen. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

4. Skicka tillbaka dosorna

Skicka tillbaka dosorna till laboratoriet enligt anvisningarna, tillsammans med det medföljande protokollet som du har fyllt i.

5. Resultatet

Resultatet kommer vanligtvis hem till dig inom ett par veckor.

Vad är gränsvärden för radon?

I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd ett riktvärde på 200 Bq/m3, vilket bl.a. avser bostäder och allmänna lokaler. I föreskrifter från Arbetsmiljöverket anges gränsvärdet för arbetsplatser på ett nytt sätt sedan 2012, där arbetstagarens summerade exponering ska bedömas.

WHO presenterade år 2009 en rekommenderad referensnivå (national reference level), 100 Bq/m3, för radon i bostäder. Rekommendationen säger också att där detta inte är möjligt bör den valda nivån inte överstiga 300 Bq/m3.

Hur ofta ska du mäta?

Radonhalten i din bostad bland annat påverkas av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon. Till exempel så kan sättningar i huset bilda nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum.

Vi rekommenderar att du gör en ny mätning om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen. Även om du har gjort en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden bör du göra en ny mätning.